JS 对象(Object)和字符串(String)互转方法

将JS对象转为JSON字符串 :JSON.stringify(jsObj)

var jsObj = {};
jsObj.testArray = [1,2,3,4,5];
jsObj.name = 'CSS3';
jsObj.date = '8 May, 2011';
var str = JSON.stringify(jsObj);
alert(str);

从JSON字符串转为JS对象  :JSON.parse(str)

var jsObj = {};
jsObj.testArray = [1,2,3,4,5];
jsObj.name = 'CSS3';
jsObj.date = '8 May, 2011';
var str = JSON.stringify(jsObj);
var str1 = JSON.parse(str);
alert(str1);
标签

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注