el-menu实现路由跳转及当前页的导航

1、el-menu-item 路由跳转 要实现路由跳转,先要在el-menu标签上添加router属性,然后只要在每个el-menu-item标签内的index属性设置一下index即可实现点击el-menu-item实现路由跳转。 这样还是不够的,刷新页面后, el-menu-item 展示项不是当前页。 2、el-menu-item 展示当前页的导航 导航当前项,在el-menu标签中绑定  […]

继续阅读 …